התחברות הרשמה

תנאי שימוש

השימוש באתר

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו – חברת ביונד רזומה בע"מ, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש באתר. תנאי השימוש באתר חלים עליך גם אם אינך רוכש שירותים מהאתר, למעט הוראות בתנאים אלה החלים רק על משתמש הרוכש שירותים המוצעים באתר.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך באתר. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות אלינו כאן בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה. האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 18. ככל שהנך מתחת לגיל 18 וברצונך ליצור קשר עמנו, אנא פנה אלינו בדרכים חלופיות.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה כמובן מתייחסים גם לכן הנשים.

הפרטים האישיים שלך

קודם כל חשוב לומר - אנחנו לא ספאמרים! אל תחשוש מקבלת תוכן פרסומי שוב ושוב והטרדות במיילים או בסמסים או בדרכים אחרות. האינטרס שלנו אינו להטריד אותך כי אם לעזור לך בבניית קורות חיים ובמציאת עבודה. אנחנו כותבים בשקיפות מלאה את הדרך בה אנו פועלים לרווחתך ולרווחתנו במקביל. ביונד רזומה בע"מ מפעילים את האתר שבו הנך גולש כעת (להלן: האתר). כאשר הנך נרשם לאחד משירותי האתר אתה מאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. חשוב לדעת כי המשמעות היא שבאפשרותנו וזכותנו לפי אישורך לעיל, לפנות אליך בכל נושא אחר, בין אם שירותי או פרסומי, בין אם בהצעה לרכישה או בהצעה לשירות, בין אם בשמנו או בשם מישהו אחר.

לדוגמה: אם סימנת בסוכן המשרות כי אתה מעוניין לקבל הצעות עבודה ממעסיקים, המשמעות היא שקורות חייך יועברו למעסיקים רלוונטיים לפי שיקול דעתנו וככל האפשר בהתאם למה שסימנת בסוכן המשרות החכם או שאנו נפנה אליך עם הצעות רלוונטיות. באפשרותך לכבות את האופציה הנ"ל בסוכן החכם בכל עת.

כדוגמה נוספת: אם נרשמת למשל כמתעניין בשירות כלשהו של הכנה לבחינה מסויימת, נוכל לפנות אליך בכל הצעה אחרת שלמיטב שיקול דעתנו יכולה להתאים לך כמי שהתעניין בשירות הנ"ל. האתר ואתרים שהאתר משתף איתם פעולה מציעים שירותים שונים מתחומים שונים, ובהם בין היתר לימודים, ייעוץ לימודים, הכנה למבחני מיון שונים, מבחני מיון לעבודה, מבחני מיון והתאמה ללימודים, ייעוץ לימודים וקריירה, שירותי הכנת קורות חיים, שירותי השמה ומשאבי אנוש, שירותי חיפוש עבודה ומודעות דרושים, ועוד.

בנוסף: לקורות החיים שיופקו עבורך יצורף לוגו של אחד ממוצרי ניב רווח לפי בחירתנו, הכולל לינק/קישור לאתר האינטרנט של המוצר הרלוונטי. בנוסף, למייל ההרשמה שלך ובנוסף כאשר תקבל למייל את קורות החיים בקובץ פידיאף, תתלווה לאותו המייל גם הצעה פרסומית לשירותים נוספים, בתוספת לינקים/קישורים למוצרים הרלוונטיים ובאפשרותך כמובן להתעלם מהצעה זו ככל שתרצה.

שירותים בחינם ושירותים בתשלום

למען הסר ספק - השירות המוצע באתר - ניתן לך בחינם ואינך חייב לשלם מאום תמורתו. באפשרותך להפיק מסמך קורות חיים מעוצב, מקצועי ואסתטי, מבלי לשלם אפילו לא שקל אחד תמורתו.

אם תהיה מעוניין בשירותים אחרים כגון הכנה לבחינות, שירותי כתיבת קורות חיים מקצועיים ע"י מומחים, או כל שירות אחר שיוצע - אם יוצע - באתר, תוכל לשלם באמצעות האתר עבור השירותים המוצעים בו. הסכום לתשלום יפורסם באתר ויכלול מע"מ כדין. ניתן יהיה לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי, בהתאם לתנאים שנציג באתר מעת לעת. ביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברת הסליקה והשימוש בפרטיך לצורך ביצוע התשלום יהיה כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר הזמינה לצפייה כאן. לתשומת הלב, ביצוע עסקת האשראי והשימוש בנתוני כרטיס האשראי ובפרטים הנלווים אליהם יהיה בכפוף לתנאי חברת הסליקה.

אם מסיבה כלשהי לא הושלמה פעולת התשלום (לדוגמה, אם התעוררה בעיית תקשורת, או אמצעי התשלום שלך איננו בתוקף), נוכל לפנות אליך במישרין כדי לסייע בהשלמתה. מעת לעת נוכל להציע הטבות באתר, לרבות בדרך של הנחות ופטור מתשלום. ההטבות מיועדות לך בלבד ואין להעביר אותם לאחר או לסחור בהם בכל צורה שהיא.

בכל עת ולפי שיקול דעתנו נוכל לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום באתר, לרבות תוכניות התשלום, האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות האתר – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.

שימוש ומגבלות

השימוש באתר נועד אך ורק לשם אספקת השירותים בנוגע למיון מועמדים לעבודה או ללימודים כפי שפורטו לעיל. אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני האתר הם באתר בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך האתר בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

אין להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring) למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.

אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר.

אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.

אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.

אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.

אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה. אין לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

הרשמה לאתר

השימוש באתר זמין לכלל המשתמשים, כאשר חלקים מן האתרים נגישים רק למי שהינו משתמש רשום לאתר. במהלך תהליך ההרשמה נבקש ממך להזין פרטים ולהסכים לתנאים נוספים הקשורים להרשמתך. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר הזמינה לעיון כאן.

אנו רשאים לבטל את הרשמתך לאתר או לא לאפשר לך להירשם מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו ביקשת להירשם כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

אימות פרטים

במהלך רישומך לאתר או בכל שלב אחר, אם לדעתנו יהיה צורך בכך, נוכל לאמת את פרטיך, לבקש ממך מסמכים כדוגמת צילום תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת ולבצע בדיקה בעצמנו או בעזרת שירותים של צד שלישי. החלטתנו אם לאשר את הרשמתך עשויה להיות תלויה בתהליך זה.

התכנים המתפרסמים באתר

אנו נפרסם באתר תכנים הקשורים בתחומי הפעילות שלנו. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מערכת האתר ובחלקם על ידי כותבים אחרים ומוצעים להעשרת הידע בלבד. הם אינם חוות דעת מקצועית או ייעוץ משפטי ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה ייעוץ כזה.

זמינות האתר

ככלל, האתר נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהאתר יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לאתר מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על האתר ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על האתר בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים לאתר זה. איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך, ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. מדיניות הפרטיות העדכנית זמינה לצפייה ולעיון כאן.

קניין רוחני

האתר כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה הן בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהן באתר.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש באתר, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות באתר ואין להרשות לאחרים לעשות באתר ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.

אחריות

האתר ובכלל זה כלל המידע והשירותים בו, מוצעים לשימוש כפי שהם ובאופן אחיד לכלל המשתמשים, למעט אפשרויות שהינן בכפוף לתשלום או להרשמה. איננו מתאימים את האתר לצרכיך או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך באתר וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.

השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילות באתר, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו, ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון ועדכני. במקרים של ספק ובכל מקרה נדרש, מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם באתר.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יובהר כי לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות האתר וזמינותו.

שינויים

מעת לעת נוכל לערוך שינויים באתר, לרבות היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות האתר, בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן.

שמירה

אנו רשאים (אך לא חייבים) לשמור מידע שנצבר באתר בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של האתר הזמינה לצפייה כאן, זאת גם לאחר שחדלת להשתמש באתר ואף לאחר הפסקת פעילותו. היות שלא נשמור בהכרח את המידע, אנו ממליצים לך ליצור עותק ולשמור כל מידע שחשוב לך לגבות.

קבלת הודעות, דיוורים וכיו"ב (דיוור ישיר, SMS, וכדומה)

הנך מסכים ומאשר כי האתר וחברת ביונד רזומה בע"מ בע"מ מקבלים בזאת את רשותך לעשות שימוש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום, שיווק, הצעה למכירה או לקנית דבר מה, דיוורים ישירים הודעות דוא"ל, הודעות טלפוניות, או הודעות SMS או וואטסאפ וכל דרך אחרת. הנך מאשר באישור תנאי השימוש הללו כי האתר וחברת ביונד רזומה בע"מ יכולים לשלוח לך כל הודעה כגון הודעות הקשורות ברכישת המוצר, ולרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שלך או למספר הטלפון אליו קיבלת את הסיסמה לשימוש באתר. באפשרותך לבקש להיות מוסר מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני במענה לכל הודעה שתקבל מהאתר או מחברת ביונד רזומה בע"מ.